CONTROLE EN ONDERHOUD BRANDSLANGHASPELS WEBSHOP


Controle brandslanghaspelsOnderhoud brandslanghaspel conform NEN-EN 671-3. Brandslanghaspel onderhouden moet periodiek door een brandblusmiddelen onderhoudsbedrijf verricht worden. Onderhoud aan brandslanghaspels en brandblussers kunnen wij voor u verzorgen. NEN-EN671-3 schrijft jaarlijks onderhoud aan alle soorten brandslanghaspels voor. Periodiek jaarlijks uit te voeren onderhoud aan brandslanghaspels dient er voor om brandslanghaspels gebruiksklaar te houden. Behalve de visuele controle worden tijdens het onderhoud aan brandslanghaspels onderdelen als haspelblad, lagers, brandslang, kranen, remtest, liter water opbrengst per minuut straalpijp op defecten, lekkages en afwijkingen gecontroleerd. Na uitvoeren onderhoud brandhaspels moet de gele NEN-EN 671-3 onderhoud keuringsticker volgens wettelijk voorschrift op het haspelblad aangebracht worden.


In ieder 5e jaar dient er conform NEN-EN 671-3 uitgebreid onderhoud aan brandslanghaspels plaats te vinden. Aanvullend op het jaarlijks onderhoud moet de brandslang op de maximale werkdruk conform NEN-EN 671 ontwerpnorm getest worden. Deze test wordt ook wel afpersen van brandslangen genoemd en is een essentieel onderdeel inzake de betrouwbare werking van brandslanghaspels voor het moment dat u bij brand de brandslang echt nodig heeft. De slangen op brandslanghaspels worden na verloop van tijd poreus wat voor kleine scheurtjes en lekkages zorgt. Na afpersen dient de sticker "slang beproefd conform EN671-3" op de haspel geplakt te worden. Wanneer een brandslang niet tijdig wordt vervangen kan het zijn dat de blusdruk vanuit de straalpijp niet voldoende is waardoor de waterstraal niet ver genoeg reikt. Deze situaties ontstaan doordat er bijv. water ergens uit de brandslang weglekt door porositeit vanwege ouderdom van de brandslang. Brandslanghaspels hoeven niet bij een bepaalde leeftijd verplicht voor nieuwe vervangen te worden. Bij goed jaarlijks uitgevoerd onderhoud gaan brandslanghaspels tientallen jaren mee. 


Logboek blusmiddelen voor registratie onderhoud brandslanghaspels. Het logboek is wettelijk verplicht gesteld met als referentie de Arbowet en onderhoudsnormen van kleine blusmiddelen waarmee ondernemingen de brandveiligheid op orde dienen te houden. Ook NEN4001 en het Gebruiksbesluit stelt het bijhouden van een logboek verplicht. Met het logboek geeft u bij een controle van brandweer of verzekering direct inzicht in de actuele brandveiligheid status binnen uw organisatie. Het blusmiddelen logboek toont dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.


Het Gebruiksbesluit bevat uniforme brandveiligheidsvoorschriften. Dit zijn voorschriften voor brandveilig gebruik gebouwen en geldt voor heel Nederland. Voorheen waren Gemeenten volgens de Woningwet verplicht om de voorschriften over brandveilig gebruik van gebouwen op te nemen in Gemeentelijke bouwverordeningen. Deze voorschriften verschilden destijds per Gemeente. Met het Gebruiksbesluit werden de brandveiligheidseisen in iedere Gemeente gelijk. Met betrekking tot vaste brandslanghaspels wordt in het Gebruiksbesluit het volgende voorgeschreven. Het projecteren van brandslanghaspels dient te geschieden volgens het Bouwbesluit. De regelgeving voor onderhoud brandslanghaspels schrijft voor dat onderhoud brandslanghaspels jaarlijks uitgevoerd moet worden, conform NEN671-3. Projectie brandblussers dient te geschieden volgens NEN4001:2006. Regelgeving voor onderhoud brandblussers schrijft voor dat het onderhoud aan brandblussers tenminste 1x per twee jaar uitgevoerd moet worden, conform NEN2559. 


Brandslanghaspel-online-kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

 Complete brandslanghaspels voor aanbieding prijzen. Brandslanghaspels conform Bouwbesluit. Eenvoudig bestellen, veilig per IDeal betalen.