LEGIONELLA BRANDSLANGHASPEL | WEBSHOP


Legionella brandslanghaspel voorkomen? In gebouwen in Nederland hebben we drinkwater voorzieningen van hoge kwaliteit. De Nederlandse Overheid stelt hoge eisen aan apparatuur dat op drinkwatervoorzieningen wordt gekoppeld. In het algemeen wordt een brandslanghaspel in bedrijfsgebouwen op de drinkwaterleiding aangesloten. Hiervoor heeft de Vereniging van Waterbedrijven (VEWIN) speciale regels opgesteld. In een drink waterleiding kan altijd een geringe hoeveelheid legionella bacterie voorkomen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn wanneer de hoeveelheid legionella in de brandslang maar onder een bepaalde veilige grenswaarde blijft. Informatie? Neem gerust contact op.


Legionella komt in leidingwater voor echter in mindere aantallen waardoor legionella nog niet schadelijk is. Het gevaar van legionella is dat zij zich bij temperaturen tussen 25ºC en 55ºC explosief vermenigvuldigt. Vooral als water stilstaat kan legionella aangroeien. Dit wordt voorkomen door periodieke doorstroming van de brandslang. Brandslanghaspel keerkleppen dienen om te voorkomen dat stilstaand water vanuit brandslangen in drinkwaterleidingen stroomt. Voor legionellapreventie brandslanghaspels is het plaatsen van deze legionellaklep noodzakelijk. Op afstand van maximaal 150mm vanaf de afsluiter dient de keerklep te worden geplaatst. De afsluiter moet in gesloten stand verzegeld zijn.


Jaarlijks moet door het blusmiddelen onderhoudsbedrijf gecontroleerd worden of de brandslanghaspel verzegeling nog aanwezig is. Brandslanghaspels in niet vorstvrije ruimten mogen zijn aangesloten door middel van een droge watertoevoerleiding met aan het begin de afsluiter. Dit betekent dat een vaste brandslanghaspel adequaat moet worden aangelegd, beheerd, onderhouden en gecontroleerd. De toelichting van het Bouwbesluit 2012 geeft een verdere uitleg hiervan, nl.: adequaat beheren, onderhouden en controleren houdt in dat een brandslanghaspel in een gebouw volgens de zorgplicht te allen tijde moet functioneren overeenkomstig de op de brandveiligheid installatie van toepassing zijnde voorschriften in het Bouwbesluit 2012.


Brandslanghaspel kopen? Neem gerust contact op.

 

 Complete brandslanghaspels voor aanbieding prijzen. Brandslanghaspels conform Bouwbesluit. Eenvoudig bestellen, veilig per IDeal betalen.