GEBRUIK BRANDSLANGHASPEL


Gebruik van brandslanghaspel laat zich in een normale situatie vrij eenvoudig raden. Het is raadzaam om brandslanghaspel gebruik te oefenen. Brandslanghaspels zijn bij brand in gebouwen levensreddende brandblusmiddelen. Brandslanghaspels hebben een vormvaste brandslang op een aan de wand gemonteerde brandhaspel. De brandslang is via de haspel as van de brandslanghaspel aangesloten op het waterleidingnet. Brandslanghaspels zijn geschikt voor het veilig blussen met water op brandklasse A branden. Brandklasse A branden zijn hout, papier en textiel branden. Voordeel is het eenvoudige gebruik van brandslanghaspels en de onuitputtelijke voorraad aan bluswater. Bij ons voordelige brandslanghaspel onderhoud prijzen.


Brandslanghaspel gebruik is afhankelijk van de locatie van een brandslanghaspel. Het is de bedoeling dat met een brandslang elk punt in een gebouw kan worden bestreken. Daarbij mag u ook rekening houden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter. Plaats een vaste brandslanghaspel zo veel mogelijk bij de nooduitgang. Wanneer de bluspoging met de brandslanghaspel niet lukt kan de blussende persoon de uitgang eenvoudig vinden door de brandslang te volgen. Zorg dat de brandslang bij gebruik niet door brand en of rookwerende deuren geleidt wordt. Branddeuren moeten na gebruik vanzelf weer sluiten. In de praktijk komt dat erop neer dat er in elk brand- en of rookcompartiment er voldoende vaste brandslanghaspels moeten zijn. Een brandslanghaspel is ongeschikt om mee op een elektriciteitsbrand te blussen. Wanneer u met een brandslanghaspel op elektrische apparatuur gaat blussen komt u onder stroom te staan. De vierkante rode brandslanghaspel borden zijn verplicht om boven brandhaspels op 2 meter hoogte te hangen.


Legionellapreventie brandslanghaspels. De legionella bacterie komt in leidingwater voor echter in mindere aantallen waardoor legionella nog niet voor de gezondheid schadelijk is. Het gevaar van de legionella bacterie is dat de legionella bacterie zich bij temperaturen tussen 25ºC en 55ºC zeer explosief vermenigvuldigt. Vooral als het water stilstaat kan legionella snel aangroeien. Dit wordt voorkomen door periodieke sterke doorstroming van water door de brandslang. Voor brandslanghaspel legionellapreventie moet er een keerklep op 150 mm vanaf de waterleiding aftakking op de drinkwaterleiding worden geplaatst. In het aansluitschema ziet u twee voorbeelden voor het plaatsen van een legionellapreventie keerklep op de drinkwaterleiding. Brandslanghaspels dienen net als alle andere gebouwinstallaties adequaat te worden beheerd en onderhouden. Wij als blusmiddelen onderhoudsbedrijf weten wanneer een eerstvolgend onderhoud aan de aanwezige brandslanghaspels dient te worden uitgevoerd. Hiervoor hanteren we de NEN-EN 671-3. Goed en op tijd uitgevoerd onderhoud aan brandslanghaspels garandeert een betrouwbare werking voor wanneer u de brandhaspel echt nodig heeft. De onderhoudscyclus van brandslanghaspels is jaarlijks. De brandslangen op brandslanghaspels worden vijfjaarlijks op de maximale werkdruk afgeperst.Brandslanghaspel kopen? Neem gerust contact op. 

 

 

 

 Complete brandslanghaspels voor aanbieding prijzen. Brandslanghaspels conform Bouwbesluit. Eenvoudig bestellen, veilig per IDeal betalen.