VERVANGEN BRANDSLANGHASPEL


Brandslanghaspel vervangen? Een brandslanghaspel vervangen gebeurt zelden. Een van de redenen om een brandslanghaspel in zijn geheel te vervangen kan ouderdom zijn. Wanneer een brandslanghaspel jarenlang in een magazijn, dienst heeft gedaan dan kan de brandslanghaspel dermate beschadigd zijn geraakt dat voor vervangen wordt gekozen. Andere reden om een brandslanghaspel te vervangen kan een niet te verhelpen lekkage zijn. Bij goed jaarlijks onderhoud aan brandslanghaspels hoeven deze meestal pas na tientallen jaren dienst te hebben gedaan pas vervangen te worden. Keuren brandslanghaspels volgens NEN-EN-671-3 jaarlijks.


Brandslanghaspel jaarlijks keuren? De jaarlijks uit te voeren onderhoudscontrole aan brandslanghaspels dient er voor om brandslanghaspels gebruiksklaar te houden. Brandslanghaspel controle begint met de visuele controle en tijdens het onderhoud worden de onderdelen zoals het haspelblad, lagers, brandslang kranen en straalpijp op defecten, lekkages en afwijkingen gecheckt. Is de conditie van de onderhouden brandslanghaspel goed dan hoeven geen onderdelen vervangen te worden. Na onderhoud aan brandslanghaspels wordt de gele NEN keuringsticker volgens wettelijk voorschrift op het haspelblad aangebracht. Wat een groot aandachtspunt tijdens het vervangen van een brandslanghaspel is legionellapreventie. Wordt een brandslanghaspel vervangen dan is het goed om gelijk volgens de richtlijnen een legionella keerklep op 150 mm vanaf de drinkwaterleiding aftakking te plaatsen.In elk vijfde jaar dient er conform NEN-EN 671-3 uitgebreid onderhoud aan brandslanghaspels plaats te vinden. Aanvullend op het jaarlijkse onderhoud moet de brandslang op de maximale werkdruk getest worden. Wordt tijdens het keuren van de brandslang deze niet betrouwbaar geacht dan worden de brandslang vervangen. Deze werkdruk test wordt ook wel afpersen van de brandslang genoemd. Afpersen van brandslangen is een zeer essentieel onderdeel in de betrouwbare werking van brandslanghaspels voor het moment dat u bij brand de brandslanghaspel serieus nodig heeft. Wanneer een brandslang niet tijdig wordt vervangen kan het zijn dat de blusdruk vanuit de straalpijp niet voldoende is waardoor de waterstraal niet ver genoeg reikt. Een brandslang moet worden vervangen wanneer water uit de brandslang weglekt. Weglekken kan door porositeit vanwege uitdroging komen. Vaste brandslanghaspels hoeven niet na een bepaalde tijdsduur verplicht vervangen te worden. Bij goed uitgevoerd onderhoud gaan brandslanghaspels mee. 


Is er een vaste brandslanghaspel vervangen dan dient dit ook in het logboek blusmiddelen geregistreerd te worden. Het bijhouden van het onderhoud en vervanging van blusmiddelen in het logboek is wettelijk verplicht refererend naar de Arbowet en onderhoudsnormen van brandblusmiddelen waarmee ondernemingen de brandveiligheid op orde dienen te houden. Ook NEN 4001 en Gebruiksbesluit stelt het bijhouden van blusmiddelen registratie in blusmiddelen logboek verplicht. Met het logboek geeft u bij een controle van brandweer of verzekering direct inzicht in de actuele status van alle blusmiddelen binnen uw organisatie. Met het blusmiddelen logboek kunt u aan de toezichthoudende instanties aangeven dat u in ieder geval aan een tijdige naleving van brandveiligheid wet- en regelgeving voldoet.


Brandslanghaspel vervangen? Neem gerust contact op.

 

 

 

 Complete brandslanghaspels voor aanbieding prijzen. Brandslanghaspels conform Bouwbesluit. Eenvoudig bestellen, veilig per IDeal betalen.