Legionella keerklep brandslanghaspel? De legionella keerklep voorkomt de ophoping en vermenigvuldiging van de legionellabacterie in brandslangen. Er worden met betrekking tot de legionellapreventie hoge eisen aan apparatuur dat op drinkwaterleidingen wordt aangesloten, gesteld. Vaste brandslanghaspels worden in bedrijfsgebouwen over het algemeen op de gebouw drinkwatervoorziening aangesloten. Hiervoor heeft VEWIN, de Vereniging van Water bedrijven regels opgesteld. In een drink waterleiding kan altijd de legionella bacterie voorkomen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn wanneer de hoeveelheid legionella in de brandslang onder een veilige waarde blijft.


Legionella komt in leidingwater voor echter in mindere aantallen waardoor legionella nog niet schadelijk is. Het gevaar van legionella is dat legionella zich bij temperaturen tussen 25ºC en 55ºC explosief vermenigvuldigt. Vooral als het water stilstaat kan legionella snel aangroeien. Dit wordt voorkomen door periodieke sterke doorstroming van water door de brandslang. Brandslanghaspel regelgeving is erop gericht om te zorgen dat stilstaand leidingwater vanuit de brandslanghaspel niet in het drinkwaterleidingnet terugstroomt. Voor legionellapreventie bij een brandslanghaspel is het plaatsen van een legionellaklep noodzakelijk. Direct op een afstand van max. 150mm vanaf de afsluiter dient de keerklep te worden geplaatst. De afsluiter moet ter legionella preventie in gesloten stand verzegeld zijn.

 

 


als gebouweigenaar of gebouwbeheerder heeft U de plicht om te zorgen dat er voldoende aan legionellapreventie is gedaan. Dit wordt in het bouwbesluit en waterleidingwet voorgeschreven. Jaarlijks vindt volgens NEN-EN-671-3 brandslanghaspel controle plaats. Verricht door een blusmiddelen onderhoudsbedrijf. Deze controleert of de brandslanghaspel verzegeling deugdelijk aanwezig is. Tijdens de controle wordt de debietmeting uitgevoerd. Met de debietmeting wordt berekend of de brandslanghaspel aan de minimale wateropbrengst per minuut voldoet. Dit moet 21.67 liter water per minuut zijn. Tijdens de debiet meting wordt de brandslang doorgespoeld en wordt aanwezige legionella uit de brandslang gespoeld. Ook dient de op de waterleiding aanwezige keerklep op legionella gecontroleerd te worden. De legionella keerklep wordt ook wel terugslagklep genoemd. Dit is een belangrijk onderdeel binnen legionellapreventie in gebouwen. In het montageschema ziet u op welke manieren een legionella terugslagklep op de waterleiding dient te worden gemonteerd.Brandslanghaspel kopen? Neem gerust contact op.

 

 Complete brandslanghaspels voor aanbieding prijzen. Brandslanghaspels conform Bouwbesluit. Eenvoudig bestellen, veilig per IDeal betalen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb